เรียนต่อต่างประเทศ

การใช้ภาษากลางในการติดต่อสื่อสารนั้น เป็นภาษาที่ใช้เป็นระบบให้บุคคลที่มิได้พูดภาษาแม่ภาษาเดียวกันสามารถสื่อสารกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นภาษาที่สาม ซึ่งมิใช่ภาษาแม่ของทั้งสองฝ่าย ภาษากลางกำเนิดขึ้นทั่วโลกตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์ บางครั้งด้วยเหตุผลเชิงพาณิชย์  ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า ภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นภาษากลางอย่างเป็นทางการที่ใช้ติดต่อสื่อสาร จึงทำให้หลาย ๆ คนตัดสินใจที่จะไปเรียนต่างประเทศ ในประเทศที่ให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และแคนาดา